Podstawowe dane

Podstawowe dane Spółki:

Pełna nazwa podmiotu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej
Adres ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska
Telefon - centrala telefoniczna: +48 32 34 24 200
- sekretariat: +48 32 244 31 32
Fax +48 32 244 31 33
E-mail bok@pwik.com.pl
Adres WWW https://www.pwik.com.pl/
REGON 271909683
KRS 0000048747

tel. 994 - Pogotowie wod-kan czynne 24 godziny na dobę
tel. +48 32 34 24 200 - Pogotowie PWiK czynne 24 godziny na dobę