Redakcja

Biuletyn Informacji Publicznej redagują:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13