Rejestry, archiwa

 1. rejestr pracowników i byłych pracowników
 2. rejestr korespondencji wpływającej do Spółki
  • rejestr wniosków
  • rejestr projektów do uzgodnienia
  • rejestr zleceń
  • rejestr reklamacji
 3. rejestr umów na czas określony i czas nie określony o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
 4. rejestr odbiorców usług (płatników) w zakresie rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków
 5. archiwum techniczne

Dane zawarte w archiwach, rejestrach dla osób/podmiotów zewnętrznych są udostępniane na wyraźny, pisemny i uzasadniony wniosek. Są także, według przepisów prawa, udostępniane dla organów kontrolnych.