Rejestry, archiwa

 1. Rejestr pracowników i byłych pracowników
 2. Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki
  • rejestr wniosków
  • rejestr projektów do uzgodnienia
  • rejestr zleceń
  • rejestr reklamacji
 3. Rejestr umów na czas określony i czas nie określony o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
 4. Rejestr odbiorców usług (płatników) w zakresie rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków
 5. Archiwum techniczne

Dane zawarte w archiwach, rejestrach dla osób/podmiotów zewnętrznych są udostępniane na wyraźny, pisemny i uzasadniony wniosek. Są także, według przepisów prawa, udostępniane dla organów kontrolnych.

Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 27.12.2023
Rejestr zmian