Podstawowe dane

Pełna nazwa podmiotu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
Adres ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska
Telefon centrala telefoniczna: +48 32 34 24 200
sekretariat: +48 32 244 31 32
Numery alarmowe  pogotowie wodno-kanalizacyjne*: 994
 pogotowie PWiK​​​​​*+48 32 34 24 200
Fax +48 32 244 31 33
E-mail bok@pwik.com.pl
Adres WWW pwik.com.pl
REGON 271909683
KRS 0000048747

* - czynne 24 godziny na dobę

Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 25.04.2022
Rejestr zmian