Pomoc

Menu

W celu pozyskiwania interesujących informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, musimy skorzystać z menu głównego. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, po lewej stronie ekranu. Menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Aby przejść do wskazywanej strony należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Nagłówek

Górna część strony jest podzielona na dwie części. Pierwsza część, znajdująca się po lewej stronie i zawierająca nazwę podmiotu jest jednocześnie łączem do strony głównej biuletynu podmiotu. Druga część zawierająca logo BIP jest odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej znajdującego się pod adresem http://www.bip.gov.pl.

Część główna

Cześć główna znajduje się pomiędzy nagłówkiem i stopką na prawo od menu. W części głównej znajduje się treść aktualnie wybranej przez nas informacji. Niektóre treści biuletynu mają możliwość wydruku. W tym celu należy kliknąć ikonkę drukarki znajdującą się obok tematu wyświetlanej informacji.

Stopka

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje:

  • Kto jest głównym redaktorem BIP,
  • Kto jest odpowiedzialny za treść oglądanej strony,
  • Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i czas),
  • Kto redagował daną stronę.

Wyszukiwarka

W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Do pola wpisujemy poszukiwane wyrażenie i wciskamy klawisz ENTER na klawiaturze. Po chwili zostaniemy przeniesieni na stronę prezentującą wyniki poszukiwań.

Informację wprowadził: PWIK Ruda Śląska
Za treść odpowiada: PWIK Ruda Śląska
Data wytworzenia: PWIK Ruda Śląska 23.04.2022
Rejestr zmian